The Escalator: speel geen hoofdrol

De MIVB presenteert “The Escalator”, een video in Halloweenstijl die op een ludieke manier herinnert dat je een aantal regels moet respecteren als je een roltrap neemt. De bedoeling is reizgers te sensibiliseren en zo het aantal ongevallen te verminderen. In deze film speel je liever niet de hoofdrol.

 

Welke regels volg je best als je een roltrap neemt?

Heb jij in ons video alle gevaarlijke gedragingen ontdekt? Dan ken je waarschijnlijk ook meteen de remedie en dus de regels die je best in acht neemt op een roltrap:

  • Hou je steeds goed vast aan de leuning. Zo vermijd je naar voor of achter te vallen als de roltrap plots stopt
  • Hou dieren aan de leiband, of draag ze indien mogelijk
  • Reis je met een kinderwagen? Neem dan de lift. Volgens de Europese normen mag je de roltrap niet gebruiken
  • Neem de trap als de roltrap in panne is of stilstaat
  • Gebruik de roltrap niet als een mega roetjsbaan: dit loopt gegarandeerd slecht af en kan zware gevolgen hebben
  • Denk niet alleen aan veiligheid, maar wees ook hoffelijk: sta aan de rechterkant van de roltrap, zodat wie wil stappen voorbij kan

Ok, veel regeltjes. Maar ze helpen ons wel om het aantal ongevallen – toch gemiddeld één per dag! – te verminderen. En als MIVB-gebruiker maak je veilig gebruik van ons net. Bedankt om eraan te denken!

581 roltrappen

Ons net telt niet minder dan 581 roltrappen, waarvan er 10 in twee richtingen kunnen lopen. De eersten werden al in 1969 geïnstalleerd en heel wat van onze roltrappen zijn meer dan twintig jaar oud. Dat verklaart meteen dat je regelmatig onderhoudsploegen aan het werk ziet aan de roltrappen.

Gelukkig beschikt het Brussels Gewest, onze collega’s van Brussel Mobiliteit in het bijzonder, over een moderniseringsprogramma. Jaarlijks vervangen ze een tiental oude roltrappen. De MIVB is dan weer verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat gebeurt minitieus en rigoureus, precies om ongevallen als gevolg van een technisch probleem te vermijden.

Het aantal technische tussenkomsten oogt indrukwekkend. In 2017 telden we 60 pannes per dag waar een menselijke interventie nodig was. Dat is al een pak beter dan in 2014 en 2015, toen we dagelijks gemiddeld 115 interventions telden.

De redenen?
Door gerichte investeringen kunnen we de belangrijkste onderdelen van oude roltrappen vervangen. We doen ook inspanningen op vlak van preventief onderhoud en onze controleurs zorgen voor een grondige opvolging van onze onderaannemers die herstellingen uitvoeren.

Het MIVB-net telt 581 roltrappen.

Hoe verloopt een interventie in geval van een panne?

De interventies variëren naargelang het type roltrap. Soms kan een MIVB-medewerker de roltrap al na een paar minuten terug in dienst stellen. Gaat het om een ernstige panne, dan komt onze onderaannemer tussen. Voor een roltrap die stilstaat wegens een druk op de noodknop of als gevolg van een probleem van de leuning gebeurt er een automatische herstart, zonder dat menselijke tussenkomst nodig is.

Een roltrap die stilstaat, kan verschillende oorzaken hebben:

  • Technisch probleem (onderdeel dat niet naar behoren werkt)
  • Preventief onderhoud of vernieuwing van een onderdeel
  • Vandalisme

Tijd voor elke herstelling

De tussenkomst bij een kleine panne kan tot een half uur duren. Bij vervanging van een onderdeel en de demontage van een roltrap kan de interventie verschillende dagen duren. Dat is afhankelijk van het type panne, de beschikbaarheid van onderdelen…