De MIVB en Operatie Thermos: een hartverwarmend partnership

Operatie Thermos deelt jaarlijks duizenden maaltijden uit aan daklozen in Brussel. De MIVB en haar personeel zijn nauw betrokken bij dit initiatief dat niet alleen honger stilt, maar ook hartverwarmend werkt.

Elke winter, van 1 november tot 30 april, zorgen een dertigtal ploegen en in totaal meer dan 700 vrijwilligers voor maaltijden voor daklozen. Sinds het begin van de jaren ’90 springt de MIVB mee op de kar door per avond 1 tot 3 bussen in te zetten. Die zorgen niet alleen voor het vervoer van de maaltijden van de keuken van de vzw tot het station Kruidtuin of ander verdeelpunt, maar ook om daklozen indien nodig te vervoeren naar onthaal- en opvangcentra.

De MIVB en Operatie Thermos, een duurzame match

Naast de terbeschikkingstelling van vrijwilligers zorgt de MIVB ook voor de financiering van minimum 10 avonden. Voor de dertigste verjaardag van Operatie Thermos nam de MIVB in 2017-2018 dertig avonden voor haar rekening, waarbij 14.000 maaltijden werden verdeeld. Deze winter gaat het zelfs om 31 avonden die de steun van de MIVB krijgen.

Extra financiële steun komt er voor de vzw ook via de verkoop van truffels aan MIVB-medewerkers. Vorig jaar kwam daar nog een speciale kerstverkoop en deelname van onze collega’s aan de 20km van Brussel bovenop. De vzw krijgt geen subsidies en kan enkel blijven werken dankzij giften.

Scouts

De bezieler van Operatie Thermos is vrijwilliger van het eerste uur Daniel Halconruy. Hij is een intussen gepensioneerd MIVB-medewerker en de huidige voorzitter van de vzw.

Het verhaal van de vzw begint in december 1987 toen scouts, wanneer ze van de trein stappen, getroffen worden door het lot van de daklozen in het Centraal Station. Ze bieden hen een thermos koffie en broodjes aan. Ze gaan de volgende dag verder en nadien elke avond. Na een maand raken ze overdonderd door de omvang van de taak en lanceren ze via de media een oproep tot vrijwilligers. Er worden ploegen gevormd voor de bedeling van de maaltijden. Operatie Thermos is geboren.