Stib White BG
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB

MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB

MIVB stories

Achtergrond: ons net tijdens de coronacrisis
stib-securite-covid-19
Achtergrond: ons net tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor iedereen. En toch zorgen wij er met man en macht voor dat mensen in essentiële beroepen, zoals zorgpersoneel, op hun bestemming geraken. Tegelijk kampt ook de MIVB met heel wat afwezigen. Hoe organiseren wij ons net om die uitdaging aan te gaan?

Ook voor ons zijn het moeilijke tijden. Tegen onze natuur in moeten we zeggen dat enkel nog reizigers met essentiële beroepen tram, bus en metro mogen gebruiken. Sinds de aankondiging van de maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis zetten we alle in het werk om te kunnen blijven rijden. Ons doel: diegenen vervoeren die er het meest nood aan hebben.

Tijdens een nationale betoging, proberen we altijd de ruggengraat van ons net te behouden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan werken. In dit geval moesten we goed nadenken welke sleutelplaatsen in Brussel we absoluut moeten blijven bedienen.

Een onuitgegeven situatie

We zitten in bijzondere tijden waarin alles anders is. De regering vraagt dat iedereen die thuis kan werken, thuis werkt. Veel mensen zijn helaas tijdelijk werkloos. We vervoeren minder reizigers, maar moeten tegelijk voldoende aanbod verzekeren.

Want aan boord van onze voertuigen bevinden zich heel wat medewerkers van ziekenhuizen die op ons rekenen voor hun verplaatsingen. In het UMC Sint-Pieter werken bijvoorbeeld 2.500 mensen en in Kliniek Sint-Jan 1.400 mensen. Het zijn kleine dorpen die hun levensnoodzakelijke opdracht moeten kunnen blijven uitvoeren tijdens de coronacrisis.

Maar ook andere essentiële beroepen rekenen op het openbaar vervoer. Medewerkers uit de voedingssector, postbodes, vuilnismensen, veiligheidsagenten…

Minder chauffeurs

Net als elk bedrijf hebben ook wij vandaag te maken met meer zieke medewerkers. Er zijn minder bestuurders en bestuursters en zo kunnen we het normale aanbod niet verzekeren. We moeten dus prioriteiten stellen.

De bedoeling is om met het aanwezige personeel zoveel mogelijk bussen, trams en metro’s te laten rijden. Zo willen we vermijden dat er teveel passagiers aan boord zijn van onze voertuigen en iedereen voldoende fysieke afstand houden, zoals aanbevolen door de overheid.

covid-19 stib distanciation sociale recommandations officielles

Om die afstand van 1,5 meter tussen reizigers te kunnen behouden zijn er een twintigtal passagiers toegestaan per tram, tussen 5 en 12 per bus (afhankelijk van het type bus: midibus, standaardbus of gelede bus) en tussen 60 en 80 per type metro. Ter vergelijking: een standaardbus normaal een vijftigtal mensen vervoeren, tegenover slechts vijf vandaag.

Je vindt alle vaak gestelde vragen over ons net tijdens de coronacrisis in onze FAQ op MIVB.brussels. 

Voorrang voor zij die voor ons zorgen

In plaats van alle lijnen te laten rijden aan een heel lage frequentie, zetten we tijdens de coronacrisis dus meer voertuigen in op minder lijnen om zo de sociale afstand aan boord te kunnen behouden.

De meeste aandacht gaat naar lijnen die ziekenhuizen bedienen. Zij krijgen absolute voorrang. Dat geldt ook voor grote industrieterreinen en bedrijven die nog aan het werk zijn en waar niet thuis kan gewerkt worden.

We beschikken over vijf bus- en zeven tramstelplaatsen verspreid om het gewest en hebben een goede ruimtelijke verdeling over de stad om dat te doen.

Afbeelding

Prioritaire lijnen

Er zijn dus lijnen die voorrang krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld lijn 59 (bediening ziekenhuizen Etterbeek-Elsene), 79 en 42 (UCL-ziekenhuizen) prioritair. Hetzelfde geldt voor lijn 71 (Chirec), 38 en 41 (Europa-ziekenhuizen).

Lijn 58 rijdt dan weer langs het kanaal waar heel wat bedrijven gevestigd zijn die blijven werken. Denk bijvoorbeeld aan Aquiris, het grootste zuiveringsstation van het land, dat uiteraard essentieel is.

Bij de tram zijn lijnen 3, 7, 51, 9 en 4 prioritair. Lijn 51 bedient bijvoorbeeld maar liefst drie ziekenhuizen. Brugmann, Sint-Pieter en Molière Longchamp. Het is dus logisch dat ze voorrang krijgt.

De vier metrolijnen rijden overigens allemaal, maar aan een verminderde frequentie.

Elke ochtend kan je op onze Twitteraccount lezen welke lijnen al dan niet rijden. Volg ons dus! 

We geven dus voorrang aan lijnen die ziekenhuizen bedienen, maar we laten niemand aan de kant staan. Als een lijn wordt afgeschaft, doen we dat nooit zonder alternatief. Geen enkele gemeente valt uit de boot en ons net heeft geen “gaten”. Daarom zijn er lijnen die op het eerste gezicht niet prioritair lijken, maar toch rijden. Denk bijvoorbeeld aan lijn 50 die als enige Lot bedient of lijn 65 naar Machelen.

Een veranderend aanbod

De eerste dagen van de coronacrisis was het voor ons aftasten. Maar van in het begin analyseren onze experts voortdurend het net. Om ons aanbod bij te sturen gebruiken ze verschillende informatiebronnen.

  • de anonieme valideringen van MOBIB-kaarten
  • feedback van ons personeel
  • jullie berichten op sociale media
  • sensoren die de bezetting op onze voertuigen meten

We hebben trouwens onze uurregeling aangepast aan een verrassend gevolg van deze crisis: omdat er minder autoverkeer is, kunnen onze voertuigen vlotter doorrijden. Vooral onze bussen doen er minder lang over dan normaal. Dat geldt ook voor onze trams, maar in mindere mate omdat ze grotendeels in eigen bedding rijden. Daarom hebben we onze frequenties aangepast aan de realiteit op het terrein.

Help ons tijdens de coronacrisis

Onze medewerkers werken dus keihard om de personen te vervoeren die op ons rekenen. Elke dag nemen onze bestuurders en bestuurster plaats achter het stuur. En onze planners werken al drie weken 24/24 en 7/7. Technici zorgen dat alles kan blijven rijden. En in de stelplaatsen waakt administratief personeel erover dat de ritten gereden worden aan de best mogelijke frequentie.

Bedankt aan alle collega’s.

Je hebt trouwens misschien gemerkt dat onze bestuurders elkaar niet meer aflossen op een voertuig in dienst. Voor de crisis gebeurde het dat collega’s elkaar vervingen aan een halte. Nu gebeurt dat tijdelijk enkel nog in de stelplaats, om zoveel mogelijk contact te vermijden. Er is zo ook extra tijd om de stuurpost te desinfecteren.
Onze voertuigen worden trouwens ook gereinigd aan de eindpunten, met veel aandacht voor gevoelige plaatsen zoals handgrepen en druknoppen.

Dankzij jouw hulp, kunnen we de mensen die ons verzorgen op hun bestemming brengen. Bedankt om hen plaats te geven door je eigen verplaatsingen tot een minimum te beperken.


En vergeet niet om jezelf en andere te beschermen door je handen te wassen voor en na elke verplaatsing. Nies in je elleboog en hou voldoende afstand, ook aan boord van onze voertuigen.

Een hommage aan het zorgpersoneel

Als onze medewerkers de tijd hebben, betuigen ze elke week tijdens deze coronacrisis wel ergens hun steun aan het ziekenhuispersoneel. Zo lieten we op 31 maart om 20 uur de sirenes van onze interventie- en veiligheidsvoertuigen loeien voor het UMC Sint-Pieter. Bekijk deze actie in de onderstaande video.

Gerelateerde artikelen

Deel