Stib White BG
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB

MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB

MIVB stories

Een nieuw busplan voor 2019
Bus-hybride
Een nieuw busplan voor 2019

Na een heel lange voorbereiding, brede raadpleging en goedkeuring door de Brusselse regering is het moment aangebroken om ons nieuw busplan uit te rollen. Een plan dat we spreiden over de komende vier jaar en dat de mobiliteit in de hoofdstad progressief moet verbeteren. De eerste kleine veranderingen vonden plaats in 2018 en gaan dit jaar verder. Vandaag vertellen we meer over de grote stappen die we in 2019 nemen.

Samengevat in cijfers betekent het busplan dit:

En waarom dit busplan? Omdat Brussel maar blijft groeien. Er komen meer inwoners, nieuwe buurten en activiteiten bij en daarop moeten we anticiperen. Dat betekent nieuwe lijnen, nieuwe reiswegen en betere aansluitingen en reistijden. En meer plaatsen en dus meer comfort!

2018: het begin

Midden 2018 betekende de eerste grote symbolische stap in de uitrol van ons busplan. We lanceerden toen een nieuwe “Citybus”-lijn in het centrum van de stad, lijn 33. We wijdden ook tramlijn 9 in die de reorganisatie van de lijnen 13 en 14 toeliet (en de afschaffing van lijn 15). Op lijn 13 rijden trouwens voor een deel elektrische bussen. Lijn 42 kreeg zijn eindpunt aan Roodebeek en lijn 20 werd verlengd tot aan het Noordstation. In 2019 staan ons verder nog drie grote momenten van vernieuwing te wachten.

Lente 2019: tweede fase van het busplan

Sinds eind april rijden er enkele elektrische gelede bussen van constructeur Solaris op ons net. Om er voor te zorgen dat ze voldoende autonomie hebben, kunnen ze tijdens hun dienst, op het net opladen. Ze doen dat via een stroomafnemer bovenaan de bus, waarmee de batterijen aan het eindpunt opgeladen worden in 6 minuten. De bussen vervoeren reizigers, maar voor de MIVB is het tegelijk een echte test van dit type technologie. We stelden deze nieuwe bussen op 29 april voor via een demonstratie. De bussen zullen geleidelijk aan verschijnen op lijn 64 en tegen eind augustus zullen er op de lijn enkel nog elektrische bussen rijden. De lijn krijgt op dat moment ook een nieuwe reisweg.

Begin mei vierden we de komst van de nieuwe lijn 37. Die verbindt het zuiden van Ukkel en Linkebeek met het premetrostation Albert in Vorst. Ook deze lijn zal voor een deel elektrisch zijn.

Onze Noctislijnen ondergaan dan weer op 10 mei een reeks wijzigingen. Bepaalde lijnen krijgen een aangepaste reisweg.

Zomer 2019: derde fase van het busplan

In augustus van dit jaar openen we de nieuwe stelplaats Marly. Die bevindt zich in de industriezone in Neder-over-Heembeek, vlakbij het militair hospitaal en zal buslijnen 47, 53, 57 en 58 bedienen.

De stelplaats speelt dan ook een cruciale rol in de hertekening van het busaanbod in het noordoosten van Brussel, die eind augustus plaatsvindt. Lijnen 21, 45, 65 en 80 ondergaan wijzigingen. De vernieuwde en versterkte lijn 12 zal rijden tot metrostation Troon en is voortaan de enige die nog tot de luchthaven rijdt. De lijn wordt sneller en regelmatiger.

Herfst 2019: vierde fase van het busplan

Tijdens de derde fase van het busplan mogen we alweer een nieuwe lijn verwelkomen : lijn 56. Ze bedient een nieuw stukje Brussel: ze rijdt langs de industriezone langs het noordelijke deel van het kanaal (met het sorteercentrum bpost) en doorkruist Neder-over-Heembeek en is daar complementair met lijn 47, die zo wordt ontlast. Het traject loopt verder langs de Europese wijk en Schaarbeek (Verboekhoven, Colignonplein, Paul Deschanellaan en Daillyplein. De inwijding is voorzien voor november.

Ook voor de bussen die in het noordwesten rondrijden staan veranderingen op het programma. Lijn 53 krijgt een nieuwe reisweg via Westland en grotere bussen, voor meer comfort. De nieuwe routes voor buslijnen 13, 14, 20, 49, 84 en 88 worden ingevoerd.
Tot slot rijdt lijn 46 voortaan anders. De lijn zal tot aan Thurn & Taxis rijden en er zullen enkel geleden bussen op de lijn verschijnen.

Wil je meer details over jouw lijn of over de reorganisatie van ons busnet? Surf dan naar http://www.busplanmivb.be waar je echt lijn per lijn alle details vindt. Toch nog vragen? Stel ze aan onze Customer Care via Facebook, Twitter of onze website.

Gerelateerde artikelen

Deel