Stib White BG
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB

MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB

MIVB stories

6 antwoorden op uw vragen over het Busplan
plan bus stib mivb busplan
6 antwoorden op uw vragen over het Busplan

Het toekomstige busnet van de MIVB, dat gisteren onthuld werd, lijkt op papier misschien nog abstract. Het “Richtplan Bus” is de belangrijkste hervorming van het busnet van de MIVB van de laatste decennia.

Van de 50 buslijnen die ons net vandaag telt, blijven er 15 lijnen onveranderd, ondergaan 33 lijnen wijzigingen aan hun reisweg en worden er 2 overgenomen door andere lijnen. Er komen ook 4 compleet nieuwe lijnen bij.

Ontdek het nieuwe netplan.

Zoveel nieuwigheden, dat roept ongetwijfeld heel wat vragen op over de concrete toepassing van het “busplan”. Hier al enkele antwoorden:

 1. Blijven dezelfde wijken bediend met het nieuwe Richtplan Bus ?
  Alle haltes blijven behouden en bijkomende bestemmingen zullen worden toegevoegd. Sommige verbindingen zullen weliswaar worden aangepast.
 2. Worden alle lijnen gelijktijdig aangepast?
  Neen, het Richtplan Bus zal progressief worden doorgevoerd, in verschillende stappen. De prioriteiten moeten nog nader bepaald worden naargelang de behoeften van de klant, de moeilijkheidsgraad om de aanpassing door te voeren en de beschikbare middelen (materieel, chauffeurs, budget, …). De aanpassingen zullen ook afhangen van de levering van nieuwe bussen.
 3. Houdt het Richtplan Bus rekening met reizigers die overstappen op andere netten? (TEC, De Lijn, NMBS)
  Er werd voor de uitwerking van het plan rekening gehouden met de oorsprong en bestemming van alle openbaarvervoergebruikers in Brussel. De prioriteit werd gegeven aan de Brusselaars en de omliggende rand.
 4. Komen er nieuwe eigen busbanen?
  Ja, een nieuw AVANTI-plan wordt aan het busplan gelinkt voor de inrichting van nieuwe eigen banen voor het openbaar vervoer en meer bepaald voor de bussen.
 5. Hoeveel bijkomende chauffeurs vereist het busplan?
  Voor het busplan zouden zo’n 700 bijkomende chauffeurs nodig zijn.
 6. Waarom voorziet het busplan geen verbinding tussen de Keizer Karellaan en Simonis?
  Het busplan bevoorrecht de complementariteit tussen de verschillende openbaarvervoeroperatoren in Brussel. Dankzij de MOBIB-kaart zal het voortaan eenvoudig zijn om van het ene net op het andere over te stappen. De Lijn bedient al de verbinding tussen de Keizer Karellaan en het stadscentrum via Simonis. In plaats van hetzelfde traject parallel te bedienen, stelt de MIVB voor om de Keizer Karellaan met de Heizel te verbinden.

Andere vragen? We komen de volgende weken langs in je gemeente. Stel in afwachting gerust je vraag op onze Facebookpagina en op Twitter.

Gerelateerde artikelen

Deel