Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Jouw lijnen tijdens een staking of actiedag

Tijdens een staking, een vakbondsactie of een nationale manifestatie waar een groot aantal van onze medewerkers aan deelneemt, weet je dat jouw lijn mogelijk niet rijdt. Het MIVB-net werkt dan niet zoals gewoonlijk en je hebt het ongetwijfeld al gemerkt: vaak zijn het dezelfde lijnen die rijden en andere bijna helemaal nooit. Waarom is dat zo? En hoe beslist de MIVB haar net dan wel uit te baten? In dit artikel leggen we uit hoe we grote verstoringen op ons net aanpakken.

De algemene regel is simpel en heeft slecht één doel: met ons aanbod zoveel mogelijk reizigers vervoeren, door heel Brussel. Tijdens een vakbondsactie, staking of een manifestatie kijken we in de stelplaats wie niet deelneemt en zich vrijwillig aandient om te komen werken. Op basis van het aantal aanwezigen proberen we zoveel mogelijk voertuigen in te zetten.

De theorie klinkt eenvoudig, maar de praktijk is dat allerminst.

Metro, tram en bus tijdens een staking

Of het nu metro, tram of bus is, wij passen ons aan in functie van het aanwezige personeel op de dag zelf. We zetten zoveel mogelijk chauffeurs en bestuurders in. Het is dus het aantal vrijwillig opgedaagde medewerkers dat de uitbating van het MIVB-net bepaalt en hoeveel lijnen er rijden. Toch bestaan er verschillende beperkingen waarmee we rekening mee houden in onze keuze.

Eerst en vooral, is de uitbating gestructureerd per stelplaats. Zo zal een chauffeur van stelplaats Delta, enkel op lijnen rijden van dat depot. Waarom? Simpel: hij kent de route van elke lijn. Hij zal dus niet naar een andere stelplaats gestuurd worden.

Je moet ook rekening houden met het type beroep. Het ligt misschien voor de hand, maar een metrobestuurder is niet opgeleid om met een bus te rijden. Wist je trouwens dat we veel meer buschauffeurs nodig hebben, dan tram- of metrobestuurders?

Samengevat kunnen we dus niet op voorhand zeker zeggen welke lijnen zullen rijden, omdat we niet weten wie en hoeveel medewerkers er op de bewuste dag aanwezig zijn.

Vrijwillige bestuurders

Het aantalaan wezige medewerkers bepaalt dus de uitbating van de lijnen. Het gaat uiteraard om chauffeurs en bestuurders die op vrijwillige basis, en dus zeker niet verplicht (als het gaat om momenten bepaald door de vakbonden), komen werken. We merken dat jullie de personeelsleden die aanwezig zijn tijdens deze grote verstoringen in ieder geval altijd zeer dankbaar zijn.

’s Ochtends vroeg, tijdens de opening van de stelplaats, druppelen de bestuurders ongeveer tot 7 uur binnen. Daarom informeren we jullie meerdere keren tussen 5.30 en 7 uur, omdat het aantal aanwezige bestuurders dan nog oploopt en de situatie snel verandert. Hoe meer medewerkers zich aanbieden, hoe meer lijnen we kunnen openen.

Na 7 uur stabiliseert de situatie meestal, al kunnen er zich in de loop van de dag uiteraard wijzigingen voordoen, vooral bij een wissel van de dienst. De MIVB probeert ’s ochtends bij de keuze van de lijnen ervoor te zorgen dat diezelfde lijnen ook in de namiddag kunnen uitgebaat worden. Zo geraakt wie met het openbaar vervoer bijvoorbeeld naar het werk of school ging, ook terug thuis. Geen eenvoudige inschatting, zonder absolute garantie op succes.

Op een normale dag duurt de uitbating van het MIVB-net ongeveer 20 uur lang: verschillende bestuurders volgen mekaar op en nemen plaats achter het stuur van hetzelfde voertuig. Op een actiedag of staking hangt de frequentie op de lijn altijd af van het aantal aanwezige medewerkers, wat ook het moment van de dag is. Soms moeten we dus lijnen vroegtijdig sluiten, bij gebrek aan personeel.

Alle wijken van Brussel bedienen

Eens we het aantal aanwezige MIVB-medewerkers kennen, moeten we kiezen welke lijnen we uitbaten om zoveel mogelijk reizigers op hun bestemming te brengen. We kiezen voor diegene waarmee we zoveel mogelijk van het Brusselse grondgebied en dus haar wijken kunnen bedienen.

Als je bijvoorbeeld de kaart bekijkt van de lijnen die jij kon nemen tijdens een van de vorige nationale vakbondsacties, dan zie je dat Brussel globaal gezien werd bediend. Je merkt zeker op dat metrolijnen 2 en 6 niet reden, maar wel dat lijnen 7, 9, 51 en 88 de wijken er rond dekten. Een ander voorbeeld is tramlijn 39. Die reed niet, maar metrolijn 1 en buslijn 36 reden wel in die zone.

plan réseau stib grève manifestation

We baten bij gebrek aan bestuurders dus niet altijd de voornaamste lijnen uit, zoals metrolijnen 2 en 6, maar proberen altijd de meerderheid van de wijken te bedienen via alternatieven. De absolute prioriteit ligt dus bij een geografische spreiding. We baseren ons dus niet op het type lijn of het aantal reizigers dat ze normaal telt.

We waken er ook over dat er zoveel mogelijk bussen, trams of metro’s op de lijn rijden. Het zou geen enkele zin hebben om een lijn te openen met slechts een paar voertuigen, want die zouden zo vol zitten dat het onaanvaardbaar en zelfs gevaarlijk zou worden.

Toestroom in stations

Welke ook de lijnen zijn die we in dienst nemen, ze moeten een minimum aan regelmaat hebben. Het is uitgesloten dat we jou een metrolijn zouden laten nemen waar je bijvoorbeeld maar één metro om de 40 minuten hebt. Terwijl dat op een bovengrondse lijn al moeilijk zou zijn, is dat voor het ondergrondse net al helemaal het geval.

We willen geen toestroom van reizigers in onze stations als ze te lang moeten wachten op een metro, want dat zou betekenen dat het perron almaar voller komt te staan. Dat kan paniek veroorzaken en er toe leiden dat mensen op de sporen belanden. Levensgevaarlijk!

Onze stationsmedewerkers staan trouwens op strategische plaatsen om de reizigersstromen in goede banen te leiden en jou te helpen met meer informatie. Een goed voorbeeld is het Centraal Station. ’s Ochtends komen er vanuit heel België mensen toe met de trein. Om ervoor te zorgen de reizigers veilig de metro kunnen nemen, helpen onze medewerkers het aantal reizigers op het perron te beheersen en ze te in te stappen.

Prioritaire lijnen

Geen enkele dag met grote verstoringen is dezelfde. Toch zullen het vaak, maar dus niet altijd, dezelfde lijnen zijn die rijden. Hier enkele voorbeelden van prioritaire lijnen:

  • metrolijn 1 (en soms 5) voor zijn grote dekking en omdat ze de UCL en Erasmus bedienen
  • tram 3, 4 , 7, 8 en 9  (Chronolijnen)
  • tram 51 en 92 voor hun geografische spreiding
  • bus 12 die naar de luchthaven gaat
  • bus 46, 53, 59, 71 en 95 voor de wijken die ze bedienen

Hulp op het net, aan de telefoon en op sociale media

Tijdens deze moeilijke dagen zet de MIVB extra in op informatie, zodat jij beter kan anticiperen. De dienst reizigersinformatie zorgt voor audioboodschappen in de stations en informatie op schermen aan haltes en in stations, van het begin tot het einde van de dienst.

Op dezelfde manier staat de dienst Customer Care voor je klaar om van ’s ochtends vroeg te antwoorden op je vragen en je te helpen. Uiteraard kan je ook terecht op onze sociale media voor real time informatie. Bekijk tijdens een staking of actiedag zeker onze Twitter, Facebook en Instagram. Dan ben je ten allen tijde op de hoogte welke lijnen rijden.

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous