5 goede redenen om je MOBIB-kaart te valideren

Je MOBIB-kaart valideren is verplicht. Maar daar zijn goede redenen voor… die je misschien niet allemaal kent.

Eerst en vooral: maak je geen zorgen. De gegevens van de MOBIB-kaart zijn anoniem. Er zijn twee soorten: de persoonlijke informatie nodig om een abonnement te maken en de ritten. Beide types informatie zitten in twee aparte databases die niet aan mekaar gekoppeld zijn.

Wat ons namelijk niet interesseert zijn de laatste ritten van mevrouw Janssens, maar eerder de grote reizigersstromen. Je zal snel begrijpen waarom:

  1. Betere frequenties: dankzij het aantal valideringen weten we op welke lijnen we meer voertuigen moeten inzetten om het comfort te verhogen. Op basis van die informatie van onze valideringstoestellen hebben we bijvoorbeeld de frequenties verhoogd innovember 2014 en februari 2015.
  2. Grotere voertuigen: moeten we geen gelede bussen inzetten op lijnen met veel reizigers, wat toelaat de stroom beter op te vangen, bijvoorbeeld na schooltijd? Zo rijden er op buslijnen 48, 84 en 87 nu al een aantal maanden gelede bussen.
  3. Aangepaste haltes: volstaat de infrastructuur van haltes waar heel veel reizigers opstappen ? Als je je MOBIB-kaart valideert als je opstapt, dan kunnen we hier rekening mee houden.
  4. Makkelijker overstappen: als je tijdens je rit valideert bij een overstap, krijgen we een beter zicht op de uurroosters en waar we die eventueel kunnen aanpassen aan de realiteit op het terrein.
  5. Ruimere spitsuren: dankzij de analyse van de gegevens zien we wanneer de echte spits plaatsvindt en of dit overeenkomt met de theoretische uurroosters. Zo maakten we in februari de spits ruimer op de lijnen 55, 82, 92, 93 en 94.

 Samengevat betekent je MOBIB-kaart valideren dat je toont dat je er bent! Zo kan je helpen om aan te tonen dat jouw lijn nood heeft aan een verbeterde frequentie.