Achtergrond: ons net tijdens de sneeuwval

Welke voorzorgen nemen we tegen de kou en de sneeuw? Meer uitleg in dit artikel.

A photo posted by visit.brussels (@visitbrussels) on

De sneeuw en de kou maken hun opwachting in Brussel. Om winterse omstandigheden het hoofd te bieden beschikt de MIVB over een gedetailleerd draaiboek met verschillende scenario’s en een resem maatregelen. Wij staan in direct contact met het KMI en elke dag maken we een prognose van de toestand voor de komende 24 uur. Op basis daarvan bepalen we welk scenario van ons winterdraaiboek actief wordt.

Het meest betrouwbare vervoersmiddel van ons net bij sneeuw of ijzel is de metro. Die loopt voor het overgrote deel ondergronds en heeft dus weinig last van de winter. Theoretisch zorgen sneeuw en ijzel ook niet voor hinder op ons tramnet, maar uiteraard lopen onze trams buiten de eigen beddingen in zo’n geval vertragingen op als gevolg van het autoverkeer, dat wel geblokkeerd staat.

Sneeuwruimer

Als de temperaturen onder het vriespunt duiken of doorgangen kunnen versperd raken, opteren we ervoor om ’s nachts enkele trams te laten rijden. Ze houden ze de sporen en bovenleidingen vrij en vermijden we onaangename verrassingen als de eerste tram buitenrijdt. We beschikken ook over een dienst die zout strooit en over een sneeuwruimer die de weg vrij kan maken in geval van overvloedige sneeuwval.

Onze sneeuwruimer

Onze sneeuwruimer

Verwarmde wissels

Het merendeel van onze tramwissels is trouwens verwarmd om te vermijden dat ze geblokkeerd geraken door ijzel. Als een niet-verwarmde wissel komt vast te zitten, is het nog altijd mogelijk die handmatig vrij te maken. Onze ploegen komen dan ter plaatse met een brander om de wissel te ontdooien.

De bussen zijn op hun beurt veel meer afhankelijk van de verkeersomstandigheden in de stad. Ze staan vaak gewoon mee geblokkeerd. Onze bussen zijn vooral afhankelijk van de staat van het wegdek en dus van gewestelijke en gemeentelijke (strooi)diensten die de wegen bereidbaar en vrij moeten houden.

Om te weten te komen of uw traject of uw lijn hinder ondervindt in geval van slechte weersomstandigheden, kan u terecht voor informatie op onze website en onze Twitter-account. In geval van grote hinder zal ook onze Facebook-pagina regelmatig worden ge-update met de meest recente informatie.