Stib White BG
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB

MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB

MIVB stories

Alles over onze zomerwerven 2020
Brussel vernieuwt mivb zomerwerven
Alles over onze zomerwerven 2020

Terwijl de eerste zomerwerf van de MIVB op kousenvoeten van start is gegaan, leek het ons nuttig om het hoe en waarom van onze werven uit te leggen. Wat staat er dit jaar gepland, waarom moeten die grote werken altijd in de zomer plaatsvinden en is dat allemaal wel nodig? In deze blogpost kom je alles te weten over de zomerwerven van 2020.

Vier grote werven

Deze zomer zullen vanaf eind juni 2020 vier grote werven van start gaan:

Daarnaast vinden nog een aantal kleinere werven plaats waardoor er nog wat hinder zal zijn op het net. Het gaat over:

  • Werken aan Ban Eik op lijn 39. De werken startten in de herfst van 2019.
  • Werken in de Fabriekstraat op lijn 50 (lees de reizigersinfo)
  • Werken aan de Leopold 2-tunnel die de reistijd op sommige bus- en tramlijnen beïnvloedt.

Je kan uiteraard alle informatie over onze werven terugvinden op onze website.

Waarom doen we deze werken tijdens de zomer?

Om de gevolgen voor het verkeer en de hinder voor de bewoners te beperken vinden deze werken voornamelijk plaats tijdens de zomervakantie. Eerst en vooral omdat het weer dan gunstig is: minder regen + geen vorst + meer zon=betere omstandigheden.

Het is ook veel kalmer tijdens deze periode en dus storen we minder reizigers met onze onderbrekingen. Ook het autoverkeer is minder druk, net als het gebruik van ons net. Veel makkelijker dus om straten af te sluiten en omleidingen te voorzien.

Tijdens de zomervakantie hebben we ook meer voertuigen ter beschikking, omdat we rijden volgens de zomerregeling. Die voertuigen kunnen we inzetten om pendeldiensten te verzekeren. Tijdens het jaar ligt dat veel moeilijker, omdat we ons voertuigenpark dan zo goed als volledig gebruiken.

De zomervakantie is bovendien de enige periode van twee opeenvolgende maanden waarin we in deze omstandigheden kunnen werken.

Waarom vonden deze werken niet plaats tijdens de quarantaine?

Het was helaas niet mogelijk om deze werken uit te voeren tijdens de coronaquarantaine. Alles werd stilgelegd in navolging van de opgelegde gezondheidsregels. De gezondheid van onze medewerkers en onze arbeiders heeft absoluut voorrang. De quarantaineregels naleven was dus uiterst belangrijk.

Bovendien hebben we bij deze werven gespecialiseerde ondernemers nodig die sporen en wissels nodig plaatsen die op maat gemaakt zijn. De planning van de zomerwerven is al lang op voorhand gemaakt. Wat betreft het personeel en het materiaal hebben we het hier over een massa werk. En er is meer dan één sector betrokken bij de uitvoering van de werven. Als één van de betrokken partijen stilligt, kunnen de werken niet vorderen.

Meer comfort voor onze reizigers

We tellen zo’n 289 km tramsporen (cijfers jaarverslag 2019) die we gemiddeld om de 25 à 30 jaar moeten vervangen. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in bochten waar de sporen sneller verslijten, moet dat nog sneller. In bochten ligt de slijtage hoger, door wrijving van de wielen tegen de sporen, en moeten we sporen zelfs sneller vernieuwen.

Ook al begrijpen we dat de hinder niet leuk is, deze vernieuwingen zijn absoluut noodzakelijk voor de veiligheid en het comfort van onze reizigers! Een versleten spoor betekent ook dat de wielen van onze trams sneller verslijten. Dat zorgt dan weer voor meer geluidshinder en hogere onderhoudskosten. Bovendien gelden op versleten sporen snelheidsbeperkingen wat kan leiden tot minder goede frequenties. De sporen moeten dus op tijd vervangen worden om een goede dienstverlening te verzekeren, in alle veiligheid.

Momenteel voorziet onze meerjarenplanning dat we 11 kilometer sporen per jaar vernieuwen. In de praktijk blijkt het helaas niet altijd mogelijk om de nodige vergunningen te bekomen voor deze werken. Daardoor vernieuwen we helaas gemiddeld 9 kilometer sporen per jaar. Ons net heeft deze vernieuwingen echter broodnodig want het aantal trams stijgt en ze zijn ook groter en zwaarder, waardoor de sporen sneller slijten.

Daarom heeft de MIVB beslist het ritme van de vernieuwingen nu op te drijven van 11 kilometer naar 15 kilometer per jaar. Bovendien plannen we nu 10 in plaats van 5 jaar op voorhand om beter te anticiperen op de vergunningsaanvragen. Ons jaarlijks budget voor spoorvernieuwingen bedraagt 50 miljoen euro.

Intussen voeren we meer preventief onderhoud uit. Het gaat om visuele inspecties, smeren en slijpen van de sporen…

Anti-trillingstapijt

Bij vernieuwing van de sporen, profiteren we ervan om een anti-trillingstapijt aan te leggen. Die antitrillingsmat werd in samenwerking met de MIVB ontwikkeld. De sporen worden met rubber omhuld en op een betonplaat geplaatst die op zijn beurt op een rubberen mat ligt. De rubber bestaat voor een deel uit gerecycleerde banden van onze eigen bussen! Dankzij deze trillingsmat verbetert het dagelijkse leven van de buurtbewoners: zij zullen de trillingen van voorbijrijdende trams duidelijk minder voelen.

We bekijken bij elke werf ook telkens de mogelijkheid of we haltes toegankelijk kunnen maken. En onze collega’s van Brussel Mobiliteit zorgen in bepaalde gevallen voor de heraanleg van de hele openbare ruimte, van gevel tot gevel.

chantier buyl pose tapis anti vibration
chantier été stib werf MIVB

Informeren en begeleiden

Zoals bij elke werf informeren en begeleiden we. Medewerkers ter plaatse maken je wegwijs, onze reiswegplanner geeft de omleidingen weer, we voorzien pendelbussen en informatie via leaflets, affiches en infoborden. Bezoek onze website voor meer informatie.

En je kan ons natuurlijk vinden op sociale media of via de telefoon mocht je vragen hebben. We helpen je met plezier!

Gerelateerde artikelen

Deel