Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Sneeuw, ijs en strenge vorst: ons net tijdens een winterprik

Hoe houdt de MIVB haar net draaiende bij sneeuw, ijs en extreme koude? Ontdek in deze blogpost hoe het Brussels openbaar vervoer het winterplan inzet om jou op jouw bestemming te krijgen.

Winterdraaiboek

De sneeuw en de kou trekken over Brussel heen. Om winterse omstandigheden het hoofd te bieden beschikt de MIVB over een gedetailleerd draaiboek met verschillende scenario’s en een resem maatregelen.

Tijdens de winter volgen onze dispatchings de weersvoorspellingen en staan ze in direct contact met het KMI. Elke dag maken we een prognose van de toestand voor de komende 24 uur. Op basis daarvan bepalen we welk scenario van ons winterdraaiboek actief wordt.

Het plan treedt in werking wanneer de temperatuur onder de 5° Celcius duikt. We informeren dan alle diensten die mogelijk betrokken zijn. Afhankelijk van de informatie die we krijgen van het KMI en van onze mensen op het terrein nemen we dan maatregelen.

Het MIVB-net onder de sneeuw

Winterplan per vervoerswijze

Wanneer de weersomstandigheden de lijnen van de MIVB verstoren, dan bestaan er verschillende maatregelen die deze lijnen beperken of omleiden. Het doel van deze plannen is de gevolgen voor jou zoveel mogelijk beperken en je zo’n betrouwbaar mogelijke informatie te bezorgen. Met die informatie kan je zelf beter inschatten of je mogelijks beter een alternatief gebruikt.

Tram

In tegenstelling tot de dode bladeren van bomen leveren sneeuw en ijzel in principe geen grote problemen op voor onze trams. IJs blijft niet goed hangen aan de sporen en het gewicht van een passerende tram verwijdert een laag ijs gemakkelijk. Onze bestuurders kunnen ook altijd zand strooien met hun tram. De kans om uit te glijden is klein voor onze trams!

Het merendeel van onze tramwissels is trouwens verwarmd om te vermijden dat ijs of sneeuw ze zou blokkeren. Als een niet-verwarmde wissel komt vast te zitten, is het nog altijd mogelijk die handmatig vrij te maken. Onze ploegen komen dan ter plaatse met strooizout of een brander om de wissel te ontdooien.

Deze ploegen kunnen ook preventief zout strooien op gevoelige plaatsen, waar trams zouden kunnen gehinderd worden door auto’s. Want als onze trams vertraging oplopen tijdens winterweer, dan is dat meestal buiten de eigen beddingen als gevolg van het autoverkeer dat wel geblokkeerd staat.

We laten een aantal van onze trams als dat nodig is ook ’s nachts rijden. Zij houden dan de sporen vrij. Ze zorgen er ook voor dat onze wissels niet kunnen blokkeren en halen het ijs of de sneeuw van onze bovenleidingen. Zo vermijden we onaangename verrassingen wanneer de eerste trams buitenrijden!

Om onze eigen beddingen vrij te houden bij hevige sneeuwval kunnen we ook rekenen op onze Unimog, een vrachtwagen die zowel op de weg als op het spoor kan rijden en bijvoorbeeld kan strooien. We hebben ook een tram met sneeuwruimer die de sporen kan vrijmaken.

Het grootste risico voor ons tramnet is trouwens vallende bomen en takken die, als gevolg van het gewicht van de sneeuw, op onze bovenleidingen vallen. Dat zorgt voor heel veel hinder. Gelukkig zorgen onze ploegen er tijdens de andere seizoenen voor dat bomen langs onze lijnen op tijd gesnoeid worden. Dat snoeien behoudt niet alleen de ruimte nodig voor onze trams, maar beperkt ook sterk de mogelijke hinder als gevolg van stormen of hevige wind.

tram chasse-neige
Onze “sneeuwruimer-tram”

Metro

Het meest betrouwbare vervoersmiddel van ons net bij sneeuw of ijzel is de metro. Die loopt voor het overgrote deel ondergronds en heeft dus weinig last van de winter. Toch nemen we ook daar maatregelen.

Zo stallen we onze metro’s in geval van strenge vorst in de stelplaats in plaats van op het net. We hebben ook speciale metro’s met sneeuwruimer die langs gevoelige plaatsen kunnen rijden. Het gaat om delen waar de metro bovengronds rijdt en waar dus sneeuw kan vallen. In dat geval beperken we op die plaatsen ook de snelheid van onze metro’s.

Net als voor tram en bus beschikken we ook hier over zout en zand dat onze medewerkers kunnen gebruiken als dat nodig is.

Bij hevige sneeuwval ruimen onze kuisploegen de sneeuw ’s nachts en maken ze de toegangen tot onze stations ijsvrij. Zo kunnen ook vroege vogels de eerste metro nemen.

Bus

De bussen die hangen in grote mate af van de algemene omstandigheden in de stad. Als er gevaar is op vorst, licht of zwaar, dan begeven de verantwoordelijken zich al vanaf 3.30 uur op ons net. Ze bekijken de algemene toestand en de gevoelige plaatsen in het bijzonder. Op basis van hun analyse worden eventuele maatregelen genomen.

We staan ook voortdurend in contact met de gemeenten en het Gewest om hen problemen te signaleren. Want het zijn zij die als wegbeheerder instaan voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen. Zo zijn wij voor een deel hun ogen en oren.

Voor onze bussen bestaan er verschillende fasen, afhankelijk van de informatie van het KMI:

  • temperaturen van 0° of minder: enkel toezicht
  • verwittiging voor gladheid: medewerkers gaan vanaf 4 uur op het net om te bekijken of de wegen bereidbaar zijn of niet
  • gladheid EN vaststelling op het terrein dat als gevolg van niet-bereidbare wegen lijnen moeten omgeleid of beperkt worden: er bestaan verschillende scenario’s per lijn, afhankelijk van de situatie, de gemeente, etc.
  • Beslissing genomen op gewest of federaal niveau naar aanleiding van weersomstandigheden: overstappen naar crisisbeheer

Informatie voor reizigers

Om te weten te komen of jouw traject of lijn hinder ondervindt in geval van slechte weersomstandigheden, kan je terecht voor informatie op onze website. In geval van grote hinder zal ook onze Facebook-pagina en X-account regelmatig de meest recente informatie geven.

Je kan met vragen ook terecht bij onze customer care.

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous