Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Waarom voert de MIVB grote werken uit tijdens de zomer?

Elk jaar plant de MIVB een aantal grote zomerwerven. De uitgevoerde werken veroorzaken gedurende een langere periode hinder op ons netwerk. In deze blogpost leggen we uit wat er op het spel staat bij deze werkzaamheden en waarom we ze in de zomer uitvoeren.

Verkeer, hinder en weersomstandigheden

De belangrijkste vraag die jullie ons stellen is waarom wij deze grote werken tijdens de zomervakantie uitvoeren?

Om de gevolgen voor het verkeer en de hinder voor de bewoners te beperken vinden deze werken vooral plaats tijdens de zomervakantie. Eerst en vooral omdat het weer dan gunstig is: minder regen + geen vorst + meer zon = betere omstandigheden.

Het is ook veel kalmer tijdens deze periode en dus storen we minder reizigers met onze onderbrekingen. Ook het autoverkeer is minder druk, net als het gebruik van ons net. Veel makkelijker dus om straten af te sluiten en omleidingen te voorzien. Bewoners zijn ook vaker met vakantie en dus niet thuis.

Tijdens de zomervakantie hebben we ook meer voertuigen ter beschikking, omdat we rijden volgens de zomerregeling. Die voertuigen kunnen we inzetten om pendeldiensten te verzekeren. Tijdens het jaar ligt dat veel moeilijker, omdat we ons voertuigenpark dan zo goed als volledig gebruiken.

De zomervakantie is bovendien de enige periode van twee opeenvolgende maanden waarin we in deze omstandigheden kunnen werken.

Zomerwerven: meer comfort voor onze reizigers

We tellen zo’n 292 km tramsporen (cijfers jaarverslag 2022) die we gemiddeld om de 25 à 30 jaar moeten vervangen. Op sommige plaatsen moet dat nog sneller, bijvoorbeeld in bochten waar de slijtage hoger ligt door wrijving van de wielen tegen de sporen.

Ook al begrijpen we dat de hinder niet leuk is, deze vernieuwingen zijn absoluut noodzakelijk voor jouw veiligheid en comfort! Een versleten spoor betekent dat de wielen van onze trams sneller verslijten. Dat zorgt dan weer voor meer geluidshinder en hogere onderhoudskosten. Bovendien gelden op versleten sporen snelheidsbeperkingen wat kan leiden tot minder goede frequenties. We moeten de sporen dus op tijd vervangen om een goede dienstverlening te verzekeren, in alle veiligheid.

Momenteel voorziet onze meerjarenplanning dat we 11 kilometer sporen per jaar vernieuwen. In de praktijk blijkt het helaas niet altijd mogelijk om de nodige vergunningen te krijgen voor deze werken. Daardoor vernieuwen we helaas gemiddeld 9 kilometer sporen per jaar. Ons net heeft deze vernieuwingen echter broodnodig want het aantal trams stijgt en ze zijn ook groter en zwaarder, waardoor de sporen sneller slijten.

Daarom heeft de MIVB beslist het ritme van de vernieuwingen nu op te drijven van 11 kilometer naar 15 kilometer per jaar. Bovendien plannen we nu 10 jaar in plaats van 5 jaar op voorhand om beter te anticiperen op de vergunningsaanvragen. Ons jaarlijks budget voor spoorvernieuwingen bedraagt 50 miljoen euro.

Intussen voeren we meer preventief onderhoud uit. Het gaat om visuele inspecties, smeren en slijpen van de sporen

Anti-trillingstapijt

Bij vernieuwing van de sporen, profiteren we ervan om een anti-trillingstapijt aan te leggen. Die antitrillingsmat werd in samenwerking met de MIVB ontwikkeld. De sporen worden met rubber omhuld en op een betonplaat geplaatst die op zijn beurt op een rubberen mat ligt. De rubber bestaat voor een deel uit gerecycleerde banden van onze eigen bussen! Dankzij deze trillingsmat verbetert het dagelijkse leven van de buurtbewoners: zij zullen de trillingen van voorbijrijdende trams duidelijk minder voelen.

We bekijken bij elke werf ook telkens de mogelijkheid of we haltes toegankelijk kunnen maken. En onze collega’s van Brussel Mobiliteit zorgen in bepaalde gevallen voor de heraanleg van de hele openbare ruimte, van gevel tot gevel.

anti-trillingstapijt MIVB
anti-trillingstapijt in verpakking

Welke zomerwerven zijn er in 2023?

We werken in de zomer van 2023 op verschillende plaatsen, maar het gaat vaak om werven die veel langer lopen dan louter de zomervakantie. Denk aan de Neerstallesteenweg, de Léon Théodorstraat, het Poggeplein,…

De enige echte pure zomerwerf die we in 2023 hebben is die op tramlijn 7. De sporen op het kruispunt tussen de Lambermontlaan en de Prinses Elisabethlaan zijn versleten en moeten vervangen worden. Tram 7 is daarom onderbroken tussen Van Praet en Demolder. Bus 47 biedt een alternatief, want is verlengd vanaf Docks Bruxsel tot Verboekhoven via de halte Demolder.

Informeren en begeleiden

Zoals bij elke werf informeren en begeleiden we. Medewerkers ter plaatse maken je wegwijs, onze reiswegplanner geeft de omleidingen weer, we voorzien pendelbussen en informatie via leaflets, affiches en infoborden. Bezoek onze website voor meer informatie.

En je kan ons natuurlijk vinden op sociale media of via de telefoon mocht je vragen hebben. We helpen je met plezier!

  • Alle informatie en verstoringen door onze werven vind je op onze website
Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous