De MIVB rijdt voor het klimaat

Het leefmilieu ligt de MIVB niet alleen nauw aan het hart, maar staat ook centraal in haar opdracht en dagelijks engagement. Wist je dat de MIVB dagelijks dingen doet voor het klimaat? We vertellen je er alles over.

In het beheerscontract 2019-2023 is bepaald dat de MIVB tegen 2030 haar broeikasgasemissies met 40% moet verminderen, met de ambitie om haar uitstoot zelfs met 55% te doen dalen. Dat is een ambitieus maar noodzakelijk plan, waarvoor de MIVB zich nu al enkele jaren dagelijks inzet.

Hybride en elektrische bussen

Onze elektrische bussen hebben samen al 2 miljoen kilometer afgelegd sinds de komst van het eerste elektrische voertuig dat rond 2018 op het netwerk in gebruik werd genomen. Deze twee miljoen kilometer die de elektrische bussen van de MIVB hebben afgelegd, hebben een besparing van ongeveer 1.900 ton CO2 opgeleverd. In vergelijking met conventionele dieselbussen wordt de CO2-uitstoot met 73% verminderd. Niet slecht, toch?

Waterstofbus

De MIVB zal gedurende twee jaar een waterstofbus testen op haar net. Het doel is de nieuwe technologie te testen en de prestaties van waterstof te evalueren. Deze bus is elektrisch en stoot geen emissies uit, dus is hij milieuvriendelijk. Met een verdubbelde actieradius is de oplaadtijd twee keer zo snel als bij een conventionele elektrische bus.

Zonnepanelen

Voor al onze vestigingen hebben we 5.451 zonnepanelen panelen geplaatst, met een oppervlakte van 9.333 m2 en een jaarlijkse productie van 1.407 tot 1.539 MWh. De geproduceerde elektriciteit van onze zonnepanelen komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 402 tot 440 Brusselse gezinnen. Deze duurzame energieproductie bespaart tussen 261 en 286 ton CO2 per jaar. Wist je trouwens dat wij al voor 100% gebruik van groene elektriciteit?

Klimaatstrategie

De MIVB legde haar uitstootstrategie al in 2014 vast. Die zorgt voor een aantal inspanningen die ons op hun beurt helpen ons doel te bereiken om de broeikasgasemissies tegen 2030 aanzienlijk te verlagen.

We blijven die strategie steeds bijschaven waaruit alleen nog maar meer projecten voortvloeien, zodat de wereld een stukje "schoner" blijft:

Dankzij onze inspanningen kan de MIVB een belangrijke speler blijven op het vlak van duurzame mobiliteit in Brussel!