Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

De MIVB rijdt voor het klimaat

Het leefmilieu ligt de MIVB niet alleen nauw aan het hart, maar staat ook centraal in haar opdracht en maatschappelijk engagement. Wist je dat de MIVB dagelijks dingen doet voor het klimaat? We vertellen je er alles over.

Het beheerscontract 2019-2023 bepaalt dat de MIVB tegen 2030 haar broeikasgasemissies met 40% moet verminderen, met de ambitie om haar uitstoot zelfs met 55% te doen dalen. Om die ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling te halen werkte de MIVB aan klimaatstrategie uit.

Klimaatstrategie

De MIVB legde haar uitstootstrategie al in 2014 vast. Die zorgt voor een aantal inspanningen die op hun beurt helpen om de broeikasgasemissies tegen 2030 aanzienlijk te verlagen. Het gaat om verschillende projecten van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en verlaging van de ecologische voetafdruk

Onze inspanningen concentreren zich op 3 assen: voertuigen, infrastructuur (gebouwen) en aankoopbeleid op vlak van elektriciteit.

Hybride en elektrische bussen

Onze elektrische bussen hebben samen al 2 miljoen kilometer afgelegd sinds de komst van het eerste elektrische voertuig dat rond 2018 op het netwerk in gebruik werd genomen. Deze 2 miljoen kilometer leverden een besparing van ongeveer 1.900 ton CO2 op. In vergelijking met conventionele dieselbussen verminderde de CO2-uitstoot met 73%. Niet slecht, toch?

Vandaag beschikt de MIVB al over 128 hybride standaardbussen en 23 hybride gelede bussen. Intussen werden er 56 volledig elektrische gelede bussen besteld in 2023 (levering voorzien in 2024). In 2024 volgt een bijkomende bestelling van 14 gelede elektrische bussen en 36 elektrische standaardbussen (levering voorzien in 2025).

Waterstofbus

De MIVB zal gedurende twee jaar een waterstofbus testen op haar net. Het doel is de nieuwe technologie grondig te gebruiken en de prestaties van waterstof te evalueren. Deze bus is elektrisch, stoot geen emissies uit en is dus milieuvriendelijk. Met een verdubbelde actieradius is de oplaadtijd twee keer zo snel als bij een conventionele elektrische bus.

Zonnepanelen

Voor al onze vestigingen hebben we 5.451 zonnepanelen panelen geplaatst, met een oppervlakte van 9.333 m2 en een jaarlijkse productie van 1.407 tot 1.539 MWh. De geproduceerde elektriciteit van onze zonnepanelen komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 402 tot 440 Brusselse gezinnen. Deze duurzame energieproductie bespaart tussen 261 en 286 ton CO2 per jaar. Wist je trouwens dat wij al voor 100% gebruik van groene elektriciteit?

We blijven intussen onze strategie steeds bijschaven waaruit alleen nog maar meer projecten voortvloeien, zodat de wereld een stukje “schoner” blijft. Hier nog een greep uit andere initiatieven:

Dankzij onze inspanningen kan de MIVB een belangrijke speler blijven op het vlak van duurzame mobiliteit in Brussel!

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous