Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

De MIVB rijdt voor het klimaat

Het leefmilieu ligt de MIVB niet alleen nauw aan het hart, maar staat ook centraal in haar opdracht en maatschappelijk engagement. Wist je dat de MIVB dagelijks dingen doet voor het klimaat? We vertellen je er alles over.

Om de drie jaar ondergaat de MIVB een audit om te controleren of haar activiteiten voldoen aan de ISO 14001-norm. Deze norm richt zich op het continu verbeteren van de milieuprestaties. Na die van 2017 en 2020 vond in 2023 een derde audit plaats. Deze audit bevestigde dat het milieubeheersysteem van de MIVB robuust en uniform is, zowel binnen de werkplaatsen, garages als verschillende vestigingen van het bedrijf, en dat de interne processen in overeenstemming zijn met deze norm.

Klimaatstrategie

De MIVB legde haar uitstootstrategie al in 2014 vast. Die zorgt voor een aantal inspanningen die op hun beurt helpen om de broeikasgasemissies tegen 2030 aanzienlijk te verlagen. Het gaat om verschillende projecten van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en verlaging van de ecologische voetafdruk

Onze inspanningen concentreren zich op 3 assen: voertuigen, infrastructuur (gebouwen) en aankoopbeleid op vlak van elektriciteit.

Hybride en elektrische bussen

Onze elektrische bussen hebben samen al 2 miljoen kilometer afgelegd sinds de komst van het eerste elektrische voertuig dat rond 2018 op het netwerk in gebruik werd genomen. Deze 2 miljoen kilometer leverden een besparing van ongeveer 1.900 ton CO2 op. In vergelijking met conventionele dieselbussen verminderde de CO2-uitstoot met 73%. Niet slecht, toch?

De MIVB-vloot is binnenkort 100 nieuwe elektrische bussen rijker. De MIVB deed twee bestellingen in 2023: 70 gelede elektrische bussen en 36 standaard elektrische bussen. Deze bussen vervangen enerzijds de Euro 5-bussen, die binnenkort niet meer in de hoofdstad mogen rijden in het kader van de lage-emissiezone, en anderzijds maken ze het mogelijk om de vloot uit te breiden. De geleidelijke levering zal beginnen in 2024 voor de gelede voertuigen en vanaf 2026 voor de standaardvoertuigen.

Zonnepanelen

Voor al onze vestigingen hebben we 5.451 zonnepanelen panelen geplaatst, met een oppervlakte van 9.333 m2 en een jaarlijkse productie van 1.407 tot 1.539 MWh. De geproduceerde elektriciteit van onze zonnepanelen komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 402 tot 440 Brusselse gezinnen. Deze duurzame energieproductie bespaart tussen 261 en 286 ton CO2 per jaar. Wist je trouwens dat wij al voor 100% gebruik van groene elektriciteit?

Een nieuw groen en lokaal energiecontract

Voor tram- en metrotractie is heel wat elektriciteit nodig. Om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, gebruikt de MIVB al meer dan 10 jaar uitsluitend 100% gecertificeerde groene elektriciteit. In april 2023 besliste ze niet alleen te focussen op elektriciteit die groen is, maar die bovendien lokaal is, dankzij een contract met de Belgische energieleverancier Aspiravi. Deze onderneming baat verschillende windmolenparken in België uit. Dit contract met een looptijd van 5 jaar betreft de levering van 50 GWh/jaar, wat 20% dekt van het hoogspanningsverbruik van de MIVB. Op deze manier diversifieert de MIVB haar energiebevoorrading voor hoogspanning en realiseert ze aanzienlijke besparingen door lokaal te verbruiken en buiten de elektriciteitsbeurzen om. Deze nieuwe overeenkomst moet de MIVB in staat stellen om 4 tot 7 miljoen euro te besparen over een periode van 5 jaar.

En nog vele andere projecten…

We blijven intussen onze strategie steeds bijschaven waaruit alleen nog maar meer projecten voortvloeien, zodat de wereld een stukje “schoner” blijft. Hier nog een greep uit andere initiatieven:

Dankzij onze inspanningen kan de MIVB een belangrijke speler blijven op het vlak van duurzame mobiliteit in Brussel!

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous