Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Scholen maken kennis met de MIVB

Al enkele jaren organiseert de MIVB gratis ontmoetingen met scholen in en rond Brussel. Het doel is eenvoudig: de MIVB op een andere manier voorstellen aan jonge reizigers en tieners door mobiliteit vanuit een originele invalshoek te benaderen. Zo leren de jongeren het belang van het openbaar vervoer in de strijd tegen de opwarming van het klimaat en hoe zich te gedragen in bus, metro of tram.

Het gaat om een initiatief dat de sociale cel van de MIVB coördineert. Elk jaar stelt deze ploeg schoolcampagnes voor rond verschillende thema’s en organiseert ze activiteiten gericht op scholen in het Brussels gewest. Ze maken er geen “reclame” voor de MIVB, maar sensibiliseren jongeren voor het gebruik van het openbaar vervoer en de uitdagingen van de mobiliteit van morgen door hen te begeleiden doorheen verschillende thema’s.

MobX Adventure

MobX Adventure is een project dat het sociale team al enkele jaren opzet en coördineert. De campagne is gericht op leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs. Onze collega’s werken hiervoor samen met de vzw Goodplanet.

Het idee van deze campagne is de problemen in verband met stedelijke mobiliteit op een ludieke en educatieve manier aan te pakken, te beginnen met alles wat te maken heeft met het milieu in de ruimste zin van het woord, zonder de aspecten in verband met veiligheid en burgerzin te vergeten. Met andere woorden: Mobx Adventure houdt zich bezig met onderwerpen als vervuiling, de alsmaar groeiende aanwezigheid van de auto, respect voor de reiziger, veiligheid, hoe je te gedragen, enz.

Bewustmaking op een speelse manier

Tijdens de animaties staat het MobX-agentschap centraal. Dat agentschap beschouwt de deelnemende leerlingen als potentiële rekruten. MobX wil de mobiliteit en het milieu in de stad verbeteren en daar moet elke leerling bij helpen. De kinderen betreden een speelse en leerzame wereld tijdens hun opleiding tot gespecialiseerde agent!

Mobx Adventure is gespreid over twee animaties van 50 minuten. De kinderen moeten verschillende missies uitvoeren via een speciale webtool die scholen kunnen gebruiken.

Verschillende activiteiten

Vóór Covid namen de scholen aan Mobx Adventure ook deel aan een wedstrijd in de vorm van een artistieke activiteit zoals het maken van een advertentie door de kinderen om veiligheid en burgerzin te bevorderen of de oprichting van een minikrant gewijd aan de mobiliteit van de toekomst.

Helaas ligt dat nu iets moeilijker. Momenteel moeten de klassen een tiental uitdagingen voltooien en die naar het platform van de vzw GoodPlanet sturen. Enkele voorbeelden:

  • een witte vlag voor het raam van de klas hangen om de luchtkwaliteit in de stad te meten
  • een foto nemen van de klas in een bushokje
  • een video opnemen met vragen voor onze chauffeurs en bestuurders
  • enz.

De activiteiten nemen ook de vorm aan van wetenschappelijke experimenten, minipuzzels, geheime codes die gevonden moeten worden, bingo, …

Wat is het doel voor de leerlingen?

Elke animatie spoort de leerlingen aan om na te denken over verschillende thema’s, zoals duurzame en verantwoorde mobiliteit en de regels over hoffelijkheid en veiligheid in het openbaar vervoer. Elke leerling die deelneemt aan MobX Adventure wordt een kleine expert op het gebied van mobiliteit in de breedste zin van het woord: door zich bewust te worden van het belang van het openbaar vervoer voor het milieu en door een juiste houding aan te nemen in onze bussen, trams en metro’s. Ja, een leerling uit het vijfde en zesde leerjaar kan nu al helpen het verschil te maken met zijn of haar dagelijkse verplaatsingen en de keuze maken voor een duurzamere mobiliteit.

Deze leerlingen leren daarbovenop rond deze leeftijd zelfstandiger te reizen: hoe ouder ze worden, hoe meer ze zonder de hulp van hun ouders naar school gaan. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan ook bijna naar de middelbare school. Het is daarom van essentieel belang deze belangrijke kwesties met hen te bespreken.

MobXperience

Het MobXperience-project is dan weer gericht op leerlingen van middelbare scholieren. MobXperience neemt verschillende vormen aan zoals bijvoorbeeld onze Escape-bus, discussietafels, enz. Het is bedoeld als een moment van delen, discussie en uitwisseling. Het doel is jongeren uit te nodigen om na te denken over duurzame mobiliteit en de plaats van het openbaar vervoer in onze stad.

Jong geleerd is oud gedaan

Het idee is om van de tieners die aan het project deelnemen, positieve voortrekkers te maken. Concreet wil MobXperience via debatten en groepsactiviteiten de jongeren die gebruik maken van de MIVB aanzetten tot een positieve houding en attitude ten opzichte van het openbaar vervoer. Naast duurzame mobiliteit komen tal van andere thema’s aan bod, van veiligheid tot beleefdheid, pesterijen, … Iedereen is vrij om zijn kritische mening te geven en krijgt antwoorden op zijn of haar vragen.

Andere activiteiten voor scholen

De campagne Tram Safety is gericht op scholen die één of meer tramhaltes in de buurt van hun school hebben. Tramveiligheid maakt leerlingen in het basis- en secundair onderwijs bewust van de gevaren van de tram, met de nadruk op aandacht en het gebruik van smartphones.

Er zijn ook animaties op aanvraag, afhankelijk van de behoeften van de scholen. De sociale cel blijft open en flexibel voor animaties voor het grote publiek.

MIVB praat met leerlingen

Tijdens de animaties deelt elke leerling volledig vrijblijvend zijn of haar ervaringen met de MIVB. Soms kennen leerlingen ook leden van ons personeel. Dankzij haar lokale verankering is de MIVB voor sommige van deze leerlingen een belangrijke speler in hun schooltraject, omdat ze met de bus, de tram of de metro naar school gaan.

De sociale cel van de MIVB bereikt elk jaar tussen 1.500 en 2.000 leerlingen met haar campagnes. De wereld van het openbaar vervoer spreekt hen aan omdat er altijd wel een verhaal te delen valt in verband met de MIVB.

De ontmoeting met het sociaal team is een verademing voor de scholen, omdat de projecten die zij opzetten nauw aansluiten aan het dagelijks leven van de leerlingen.

Meer info over de projecten in de scholen en onze sociale cel

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous