Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Achtergrond : wanneer de metro remt

Het is een opmerking die we regelmatig krijgen op sociale media: waarom remt de metro soms zo bruusk? We vertellen je waarom. 

Je hebt het misschien zelf al meegemaakt. Je metro is goed vertrokken, maar remt plots heel hard. Je valt in de armen van de passagier voor jou of vliegt uit je stoel. Niet aangenaam, maar deze onverwachte remmingen zijn er voor je eigen veiligheid.

De noodrem?

Je zou kunnen denken dat deze remmingen gebeuren wanneer een passagier aan de noodrem trekt. Noodrem is echter geen goede naam voor het vierkante plakkaatje dat de reiziger naar zich toe kan trekken (van hoog naar laag). Wie eraan trekt zorgt niet voor een automatische noodremming, maar activeert een alarmsignaal dat gedurende enkele seconden weerklinkt in de bestuurderspost. De bestuurder of bestuurster neemt dan afhankelijk van de situatie de nodige maatregelen.

Voor je eigen veiligheid

We begrijpen dat zo’n bruuske remming angstaanjagend kan zijn, maar ze bestaat enkel en alleen om jouw veiligheid te verzekeren. Bij de MIVB noemen we ze dan ook “noodremmingen”. Het gaat hier niet om een ingreep van de bestuurder of bestuurster, maar om een veiligheidsmaatregel (ingevoerd van bij de bouw van ons metronet) die elke gevaarlijke situatie moet vermijden. De metro remt automatisch in de volgende gevallen:

  • bij een technisch probleem aan de sporen of hun uitrusting
  • wanneer de opgelegde snelheid werd overschreden
  • wanneer een licht wordt genegeerd
  • wanneer de dispatching het vraagt om een potentieel gevaarlijke situatie te vermijden
  • wanneer de “dode man” wordt geactiveerd. Dit is een handvat in de bestuurderspost dat op elk moment moet vastgehouden worden. Wordt het losgelaten dan remt de metro vanzelf. Het zorgt er voor dat onze bestuurders en bestuursters alert blijven en dat de metro in geval van een probleem met de bestuurder, bijvoorbeeld als die een beroerte zou krijgen, automatisch tot stilstand komt.

Omwille van deze redenen staan de noodremmingen dus garant voor jouw veiligheid. Dankzij deze maatregelen hebben onze metro’s in hun ruim 40-jarig bestaan nog geen enkel ongeval gehad.

Hou je vast!

Het mag intussen duidelijk zijn waarom we er onze reizigers regelmatig aan herinneren dat ze zich altijd goed moeten vasthouden in onze voertuigen. We houden allemaal graag onze smartphone vast, maar zorg eerst en vooral dat je je goed vasthoudt aan de handgrepen. Het is voor je eigen veiligheid!

Wist je dat ?

We recupereren de remenergie van onze metro’s… hoe sterk ze ook remmen. Let op, het wordt even technisch. De kinetische energie van een metro wordt op natuurlijke wijze omgezet in elektrische energie. Een metrostel vlakij, dat op dat moment versnelt, kan die elektriciteit gebruiken. We werken aan systemen die de overtollige energie van een metro die het station binnenrijdt, ook kunnen gebruiken voor de voeding van andere installaties zoals roltrappen, liften, tijdsaanduiders, etc. Zonder die systemen kan de remenergie van de metro enkel gebruikt worden door een andere metro en gaat er dus potentiële energie verloren.

De metro krijgt zijn voeding via gelijkstroom, terwijl dat voor andere systemen wisselstroom is. Hoewel het “makkelijk” is om wisselstroom om te zetten naar gelijkstroom, is het omgekeerde minder waar. Tot voor kort konden we dus moeilijk de remenergie van onze metro’s gebruiken om roltrappen of de ventilatie aan te drijven.

Een technologie in volle ontwikkeling

Met de ontwikkeling van de technologie rond halfgeleiders is het technisch eenvoudiger geworden om gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom. Daarom hebben we op onze metrolijnen 2 en 6 “omkeerbare elektrische onderstations” geïnstalleerd. Die zetten de gelijkstroom die onze metro’s produceren wanneer ze remmen (en die niet hergebruikt wordt door een metro die op dat moment vlakbij is en optrekt) om in wisselstroom voor andere apparaten zoals bijvoorbeeld roltrappen.

De gerecupereerde energie zorgt dus voor een daling van het (groene) energieverbruik van de MIVB en een vermindering van onze ecologische voetafdruk. De resultaten zijn veelbelovend en het energieverbruik van de MIVB wordt significant efficiënter. De installaties die dit mogelijk maken zijn nog in volle ontwikkeling en complex. Vooral op vlak van betrouwbaarheid moeten er nog stappen gezet worden, maar we werken er verder aan!

Nu je alles weet over hoe de metro remt, vergeet je zeker niet goed vast te houden en ook de andere veiligheidsregels na te leven.

Heb je nog andere vragen? We antwoorden graag via onze sociale media. Stel je vraag via onze Facebookpagina of onze Twitter-account. Goede reis!

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous