Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Erasmus, de uitbreiding van de metro die het zuidwesten van Brussel transformeerde

Zo’n 20 jaar geleden werd een nieuw stuk van de toenmalige metrolijn 1B, tussen de stations Bizet en Erasmus, in gebruik genomen. De 4 nieuwe stations in het zuidwesten van Brussels hebben een grote impact voor reizigers en bewoners. De uitbreiding versterkt niet alleen de mobiliteit voor de Brusselaars, maar speelt een belangrijke rol voor de Brusselse economie en verstedelijking. We nemen je mee voor een stukje geschiedenis!

Stap vooruit voor Brusselse mobiliteit

De inhuldiging van de uitbreiding op 15 september 2003 is een belangrijk moment voor de MIVB en de mobiliteit in Brussel. Ze strekt zich uit over 3 kilometer met 4 nieuwe stations:

  • Het Rad
  • COOVI
  • Eddy Merckx
  • Erasmus

Het nieuw stukje metronet vervolledigt lijn 1B, die in 2009 vervelt tot lijn 5 die we vandaag kennen. Erasmus verbindt het stadscentrum met het zuidwesten van Brussel in slechts 15 minuten. De metrolijn biedt zo een efficiënt vervoersalternatief voor de Brusselaars. De aanleg ervan kost het gewest relatief weinig. Want hoewel de lijn iets onder de gewone weg loopt, blijft het grootste deel ervan in openlucht en dus bovengronds.

De uitbreiding van de metro komt er dankzij de steun van toenmalige minister Hervé Hasquin, die tussen 1995 en 1999 minister van Ruimtelijke Ordening is. De uitbreiding is het resultaat van een duidelijke politieke wil. Volgens de geruchtenmolen bestaat er over een politiek akkoord om de 3 universitaire ziekenhuizen in Brussel met elkaar te verbinden, terwijl het nieuw stuk metro in de eerste plaats een keuze voor de toekomst is. Het blijkt later de juiste keuze, vooral als je kijkt naar de spectaculaire ontwikkeling van het gebied in de afgelopen 20 jaar.

Het station Eddy Merckx na de indienstname ervan

Economische en stedelijke ontwikkeling dankzij de metro

De uitbreidingswerken beginnen in 1990. In die tijd is het gebied rond Erasmus relatief ‘onontwikkeld’. De wijk telt slechts 3.000 inwoners en het ziekenhuis vormt de belangrijkste aantrekkingspool. Vandaag is het aantal inwoners verdubbelt tot 6.000. Er zijn nieuwe woonwijken, winkelcentra en kantoren ontstaan, waaronder City Dev tegenover het ziekenhuis.

Dat de komst van de metro in het gebied leidt tot een aanzienlijke economische ontwikkeling, spreekt voor zich. De verbeterde bereikbaarheid trekt investeerders aan en stimuleert de oprichting van nieuwe wijken zoals de Erasmus Gardens langs de Simonetlaan. Om deze nieuwe wijken met de metro te verbinden, worden er geleidelijk nieuwe bovengrondse verbindingen aangelegd. Bus 74, die in 2021 in gebruik wordt genomen in het kader van het busplan, is daar een perfect voorbeeld van.

Ontwikkeling Erasmus: woningen, winkels en bedrijven

De pool rond Erasmus ondergaat in de loop der jaren een grote transformatie, met talrijke woonprojecten zoals de Erasmuscampus en de Erasmus Gardens. Wijken zoals de Klaverswijk en de City Campus Gryson zijn momenteel in volle ontwikkeling, terwijl de buurt rond Eddy Merckx na 2004 een bijzonder sterke groei kent.

Op het gebied van detailhandel zijn er nu reuzen als Cora, Brico PlanIt, Ikea en Decathlon in de regio. Op economisch gebied zijn er nieuwe kantoorzones ontstaan langs de Maurice Carêmelaan. Tot slot heeft het Erasmusziekenhuis een belangrijke evolutie doorgemaakt met de oprichting van het Jules Bordet Instituut.

Stijgende reizigerssaantallen en toekomstperspectieven

De 4 nieuwe stations die werden aangelegd door de verlenging van lijn 5 naar Erasmus verwelkomen nu ongeveer 41.500 reizigers per dag. Deze cijfers, verkregen dankzij de toegangspoortjes, getuigen van de positieve gevolgen van de metro op de mobiliteit van de Brusselaars.

Het station Erasmus en 2023 © Samyn and Partners

Het station Erasmus blijft het meest gebruikte van de 4 stations die tijdens de uitbreiding werden gebouwd, omwille van de nabijheid van het gelijknamige ziekenhuis en de universiteit. COOVI trekt als multimodaal knooppunt ook veel reizigers.

Met een capaciteit van 8.400 reizigers per uur biedt de metro naar Erasmus vandaag een aanzienlijk efficiënter alternatief dan de oude tramlijn 103, die destijds slechts ongeveer 1.000 reizigers per uur kon verwerken.

Tram 103 richting naar Erasmus

In de komende jaren de metro voor het eerst 100% automatisch rijden tussen de stations van Erasme en Het Rad. Het gaat om een test die een belangrijke technologische vooruitgang betekent voor het MIVB-net.

Kortom, de uitbreiding van de metro naar Erasmus is een echte katalysator geweest voor de stedelijke en economische ontwikkeling in Brussel. Het project heeft de mobiliteit in de stad veranderd, de verplaatsingen vergemakkelijkt en de weg vrijgemaakt voor nieuwe, dynamische wijken. Het succes van de verlenging toont aan hoe belangrijk investeringen in moderne vervoersinfrastructuur zijn. Ze geven vorm aan de toekomst van steden en maken bepaalde stedelijke gebieden aantrekkelijker.

*Foto : Luc Tintiller

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous