Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Marly, onze vijfde busremise

De MIVB opent zaterdag een nieuwe busremise: Marly. Ze ligt in het noorden van Brussel en speelt een cruciale rol, zowel voor ons net als in het kader van ons busplan.

Een stelplaats in Neder-over-Heembeek

Brel, Delta, Haren en Klein-Eiland zijn de huidige busstelplaatsen van de MIVB. Er ontbrak echter een depot in het noorden van Brussel dat de verdeling van onze vloot zou gemakkelijken over het hele net. Vlakbij de oude Marly-site aan het kanaal, genaamd naar een voormalige cokesfabriek, en naast het militair ziekenhuis vonden we een terrein voor een nieuwe busremise. Haar positie is strategisch gekozen want de bussen die vanuit Marly vertrekken bedienen het noorden van het gewest en moeten dus minder nutteloze kilometers afleggen. Bovendien schept de nieuwe stelplaats extra ruimte om nieuw geleverde bussen te stallen.

Bouw in twee fasen

Na één jaar van werken loopt nu de eerste fase van de werken af. We beschikken zo momenteel over een “halve” stelplaats, bestaande uit een openluchtparking en een technisch lokaal. De capaciteit bedraagt 90 bussen (standaard en gelede), 188 chauffeurs en een dertigtal onderhoudsmedewerkers. Na de tweede fase, waarvan het einde voorzien is in 2024, zal de capaciteit, zowel op vlak van het aantal bussen als personeel een pak hoger liggen. De remise zal dan 190 bussen, 550 chauffeurs en 100 technici tellen.

Nieuwe vorm van stalling

De nieuwe stelplaats is de eerste die een nieuwe vorm van stalling voor onze bussen toepast. De bussen worden vlak achter mekaar op één lijn geparkeerd, zoals in een tramstelplaats. In totaal zijn er zo 17 lijnen die samen een blok vormen. Dit heeft het grote voordeel dat er op dezelfde oppervlakte veel meer bussen kunnen geparkeerd worden.

Dit vergt wel een andere manier van werken. Terwijl het vandaag de chauffeur is die zijn bus parkeert, zal dat in Marly een technicus zijn. Die neemt de bus bij aankomst over van de chauffeur, doet meteen het onderhoud en plaats de bus daarna op de juiste plaats. Zo staat de bus op de juiste plaats, klaar voor de volgende dienst.

Strategische stelplaats voor ons busplan

Ons busplan loopt over verschillende jaren en verandert een groot deel van de structuur van ons net. Het plan zal 30 van onze 50 buslijnen wijzigen. Er komen zes nieuwe lijnen bij, waaronder lijn 33 die sinds juni 2018 operationeel is.

Het busplan moet de capaciteit van ons busnet met 30 procent verhogen en het comfort verbeteren. Het anticipeert zo op de verwachte groei van het aantal reizigers, mede door de aankoop van 288 nieuwe bussen. Voor die nieuwe bussen was er nog niet voldoende plaats in onze bestaande stelplaatsen, dus drong een nieuwe remise, bij voorkeur in het noorden van Brussel, zich op.

Volledig elektrisch

Nog voor Marly helemaal operationeel is, staat de stelplaats al in de geschiedenisboeken van de MIVB. Het depot zal het eerste zijn dat op termijn een 100% elektrische vloot zal kunnen ontvangen, een primeur voor de MIVB.

Voor alle details over het busplan kan je terecht op http://www.busplanmivb.be

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous