Startpagina MIVB Stories
MIVB stories, welkom achter de schermen van de MIVB
MIVB stories, WELKOM ACHTER DE SCHERMEN VAN DE MIVB
MIVB stories

Werktrein James, de butler van de MIVB

Eind vorig jaar verwelkomde de MIVB een nieuw, speciaal voertuig: werktrein James! Maar wat doet zo’n werktrein? Waar gaan we hem inzetten? En hoe zal hij ons precies helpen? Een kennismaking met onze nieuwe butler. Are you being served?

Werktrein onmisbaar voor metro 3

James bestaat uit twee locomotieven en twee wagons met kraan. Hij moet heel uiteenlopende opdrachten kunnen uitvoeren.

In eerste instantie zullen we James inzetten op ons tramnet en dan vooral in het kader van de werken voor de nieuwe metrolijn 3. Daarvoor moet de premetro, zeg maar waar de tram ondergronds rijdt, tussen station Albert en het Noordstation, omgevormd worden tot een volwaardige metro.

Deze gigantische werf brengt grote werken met zich mee. En wie grote werken zegt, zegt ook veel materiaal dat ter plaatse moet gebracht worden. Dat komt goed uit, want James kan tot 14 ton vracht vervoeren. Het zal dan gaan van sporen en betonblokken, over roltrappen, tot transformatoren en kabels.

James komt dus op het perfecte moment en zal ons helpen om één van de grootste projecten van de MIVB tot een goed einde te brengen. De werktrein zal het materiaal via de tramsporen op de werf brengen en zo de hinder bovengronds mee helpen beperken.

Déchargement lors de son arrivée à Haren
Aankomst van één van de locomotieven in de stelplaats Haren
– foto : Axel Vandecasteele

Multifunctioneel

De werktrein zal dus in eerste instantie materiaal vervoeren voor tram- en metrowerven. Maar hij zal ook dienen voor andere opdrachten, zoals het onderhoud of herstelling van sporen. James is dus een echt Zwitsers zakmes.

Eens metrolijn 3 zal rijden, krijgt James een andere rol. Hij zal dan niet meer op het tramnet rijden, maar in de metro. Als voornaamste opdracht krijgt hij dan het onderhoud van het metronet.

James is van bij zijn bouw daarop voorzien. Hij kan namelijk omgevormd worden: we verbreden de wagons en passen ze zo aan, aan de afmetingen van de metro. We vervangen ook de wielen, zodat ze beantwoorden aan het metroprofiel.

Un des wagons poussé par la locomotive
Eén van de wagons, geduwd door de locomotief – foto : Axel Vandecasteele

Moderne werktrein

Technisch gezien voldoet James uiteraard aan de meest recente technische eisen. We mikken op maximaal beperking van de geluids- en trillingshinder.

  • James beschikt over zogenaamde wielkraagsmeerders. Die smeren de wielen, zodat ze minder geluid maken in de bochten.
  • De kappen van de motoren, de pompen, de compressoren, enz. zijn voorzien van geluids- en trillingsdempende panelen.
  • De tractieketting is ontworpen om beter te “ademen” en zo overbelasting en oververhitting te voorkomen. Op zijn beurt zorgt dat voor minder lawaai.
  • Remmen met ABS (anti-blokkeringssysteem) vermijdt de vorming van “platte kanten” aan de wielen, die lawaai en trillingen kunnen veroorzaken.

Je ziet en leest het, we kopen dus niet alleen nieuwe bussen, trams en metro’s maar soms ook heel speciale voertuigen. In elk geval zal James ons goed van pas komen. En dus bij deze: welkom James! We wensen je een lange loopbaan!

PS: Waarom James? We zouden kunnen zeggen omdat het Bond is, James Bond… Maar nee We weten dat James ons fantastisch zal bedienen en altijd klaar zal staan, zoals het een echte butler betaamt!

Gerelateerde artikelen
Deel

Suivez-nous